Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Metamorfa bergarter

Gnejs

Gnejs vid Hässleholm, se även närbild.
Gnejs är en högmetamorf bergart. Gnejsbildning sker vid mycket höga tryck och höga temperaturer, dock under 650 grader C, så att ursprungsbergarterna ej helt smälter.

Gnejs i Sparbankens fasad mittemot Domkyrkan i Lund.

Närbild av gnejs med välutvecklad foliation. Här tycker man sig ana de höga tryck som förorsakat foliationsbildningen.Ytterligare en bild på en tydligt folierad gnejs

Beroende på ursrungsbergarter och exakt metamorfosmiljö kan utseendet hos gnejserna variera inom vida ramar. De sk paragnejserna har sitt ursprung i sedimentära bergarter och det är ganska lätt att förstå den tydliga foliation som dessa gnejser normalt har. Det är emellertid också många gnejser som har sitt ursprung i magmatiska bergarter, de sk ortognejserna, vilket resulterar i en något mindre tydligt uttalad foliation.

Ögongnejs är en gnejsvariant, som bildats vid höga temperaturer på ca 600 grader C, dvs strax under smälttemperaturen, och som har stora fältspatkorn , sk ögon, som ingår i gnejsmassan. Dessa ögon kan bli upptill flera cm i storlek.


Metamorfa bergarter - submenyIngenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202