Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Metamorfa bergarter

En översikt

I tabell nedan finns en översikt av de vanligaste metamorfa bergarterna och deras bildningsmiljö. Detaljerade beskrivningar av deras utseende redovisas ej här, ( se vidare i bergartsövningen). Genom att klicka i tabellen kan du erhålla korta beskrivningar av de allra vanligast förekommande bergarterna, de regionalmetamorfa, som också brukar få egna markeringar på svenska geologiska kartor.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
De vanligaste metamorfa bergarterna
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dynamometamorfa bergarter
Breccia och mylonit

Kontaktmetamorfa bergarter
Marmor, kvartsit, fläckskiffer och hornfels

Regionalmetamorfa bergarter
Marmor, kvartsit, fyllit,
Skiffer - grönskiffer , täljsten och glimmerskiffer
Amfibolit hälleflinta och leptit samt gnejs
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metamorfa bergarter - submenyIngenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202