Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Magmatiska bergarter

Ytbergarter, gångbergarter och djupbergarterDessa begrepp har att göra med var i jordskorpan som en magma kristalliserar. När magma tränger upp på markytan talar man normalt om lava och när denna stelnar bildas magmatiska ytbergarter. Synonyma begrepp är vulkaniska bergarter eller extrusiva bergarter. En typisk representant för denna grupp är basalt. Den enda i naturen aktiva process som vi idag kan fotografera är hur vulkaniska bergarter bildas, se Fogo.

Då magma stelnar nere i jordskorpan erhålles magmatiska djupbergarter. Andra synonyma namn på denna grupp är intrusiva bergarter eller plutoniska bergarter. En typisk representant för denna grupp är granit.

Magma kan också stelna, och därmed fylla ut sprickor i jordskorpan, på väg upp till jordytan. De magmatiska gångbergarterna utgör normalt tunna, vertikalstående skivor i berggrunden, sk gångar. En typisk bergart för denna grupp och som är vanligt förekommande i Sverige är diabas.

Magmatiska bergarter - submenyIngenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202