Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

BildningsprocesserMagmatiska bergarter

Översikt

Magmatiska bergarter bildas då en magma, dvs en flytande bergartssmälta, avkyles och kristalliserar. Genom att såsom i kompendiet diskutera de grundläggande begreppen kristallisationsserie, fraktionerad kristallisation samt var i jordskorpan denna kristallisation sker kan man komma fram till följande översikt

Tabell - Magmatiska bergarter - en översikt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Djupbergart Gångbergart Ytbergart
basiska Gabbro Diabas Basalt mörk färg
intermediära Diorit Porfyrit Andesit spräcklig färg
sura Granit Kvartsporfyr Ryolit ljus färg
kornstorlek
ofta större
än 1 mm
kornstorlek
oftast mindre
än 0,06 mm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magmatiska bergarter - submenyIngenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand
Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202