Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Magmatiska ytbergarter

Fogo - pelarförklyftad basalt

Pelarförklyftad basalt är en mycket vanlig stelningsform hos basalt. Den engelska beteckningen columnar basalt är synnerligen adekvat. Beroende på den speciella kristallisationsmiljön kommer dessa pelarlika kolumner att ha ett mycket karakteristiskt utseende i bergskärningar.

En häftigare bild från Island

Tvärsnitt av pelarförklyftad basalt.

Magmatiska bergarter - submenyIngenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 960520