Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Magmatiska ytbergarter

Fogo - askor


Utbrottsprodukterna från en vulkan kan också vara fasta produkter. Ett samlingsnamn för alla typer av dylika är tefra. Partiklarna som utgör tefran kan vara av olika kornstorlek. Det vanligaste är små partiklar, dvs askor, medan grövre korn bl a benämnes lapilli och bomber.
Askfälten breder vanligen ut sig över stora områden kring en vulkan!

I vägskärningar kan man studera den inre strukturen i askorna, dvs en typisk sedimentär lagring eftersom partiklarna har sedimenterat genom luften innan de lagrats som askor. Notera att färgerna är olika, vilket beror på olika kemiskt innehåll, dvs mineralinnehåll i askorna.

Närbild på den inre strukturen i askor.

I de branta vulkansluttningarna kommer med lätthet ras och skred att uppstå.
Här finner vi tefra med lite grövre kornstorlek, dvs förutom aska även lapilli och bomber.

Fogo - pelarförklyftad basalt

Magmatiska bergarter - submenyIngenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 960520