Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Exkursion Bergkunskap och Bergmekanik FK


De ingenjörsgeologiska fältdagarna inom kursen Bergkunskap och Bergmekanik FK är tre till antalet. Den första dagen utgör en geologisk fältdag och sker under första veckan av kursen. Fältdag 2 utför vi geologiska och bergmekaniska mätningar i fält medan fältdag 3 brukar utgöra ett studiebesök på ett pågående berganläggningsprojekt.

Exkursionskarta FK

Exkursionsfilosofi FK


Öved
Eriksdal
Limhamn
Hardeberga
Hallandsåsen

Avslutning - exkursion FK
Ingenjörsgeologi- meny / Exkurera på egen hand
Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology. Lund University of Technology. P.O. Box 118,221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202