Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Exkursion Bergkunskap och Bergmekanik FK


Limhamn - strukturgeologi i tertiär kalksten

Den horisontellt lagrade kalkstenen i Limhamn har utgjort råvara för cementtillverkning. Sedan några år tillbaka har denna över 100 år gamla industriepok upphört och numera bryter man ej längre kalksten i Limhamn.
Vi inleder vårt besök i Limhamnsbrottet med att gå igenom den geologiska bildningsmiljön, vilket medfört bildning av inte bara kalksten utan även horisonter med flinta samt lersten och märgel.

Diagenesen är olika uttalad i Limhamn men bergarten är generellt att beteckna som hård. Vid brytning av kalkstenen sprängde man som framgår av foto. Vi skall notera att flinta och vissa kalkstenslager är mycket hårda medan andra horisonter består av lösa/nästan grävbara bergarter.
Bergmassan i Limhamn kan strukturellt karakteriseras till att ha en materialfördelning i form av horisontella lager, (i undre pallen förekommer sk assymetrisk lagring). Bergmassan uppvisar förutom diskontinuiteter i form av sprickplan som är parallella med den sedimentära lagringen, även vertikala korta sprickor i hårda kalkstenslager, se foto, samt även vissa längre vertikala sprickor/zoner som slår igenom av berglagren.
Närbild. Så här kan möjligen större vertikala sprickor/-zoner se ut i kalkstenen i Limhamn. Just i bilden är naturligtvis det exponerade berget påverkat av situationen vid den sprängda bergväggen. Bilderna ger dock en uppfattning om porositesegenskaperna och därmed permebilitet och vattenföring i kalkstenen i Limhamn.

Vi skall också diskutera de examensarbeten som LTH har utfört under 1994, 1995 och 1996. Det handlar om borrning och borrkärnor, cementinjektering och fältmätning. Vi skall givetvis även diskutera de två stora bygganläggningsprojekten Öresundsbron och Citytunneln.

Ingenjörsgeologiska aspekter på Sveriges Berggrund - submenyIngenjörsgeologi - meny / Exkursion Bergkunskap FK- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202