Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Exkursion Bergkunskap och Bergmekanik FK


Exkursionsfilosofi

Exkursion 1

Exkursion 1, som omfattar lokalerna Öved, Eriksdal och Limhamn, utgör till sin karaktär huvudsakligen en traditionell geologisk exkursion där avsikten är att studera bergmassan på varje lokal.Vi skall helt enkelt titta på olika typer av berg, både hårt berg, löst berg samt berg som innehåller både lösa och hårda avsnitt. Vi skall också träna oss i att översätta de geologiska företeelser vi identifierat till hållfasthet och permeabilitet och diskutera huruvuda dessa utgör mekaniska / hydrauliska svagheter i bergmassan.

Exkursion / fältdag 2

Exkursion / fältdag 2 i Hardeberga kommer att innehålla både strukturgeologiska och bergmekaniska fältmätningar och kommer särskilt att illustrera den principiella skillnaden mellan bergarter och bergmassa. Vid Hardeberga finns nämligen mycket hårda bergarter, där vi kan mäta upp mycket höga hållfasthetsvärden på den enskilda bergarten. Bergmassan i Hardeberga är däremot betydligt svagare och ställvis kan relativt låga hållfasthetsvärden uppmätas på bergmassan.

Exkursion 3

Exkursion 3 utgör ett fältbesök på Hallandsåsen. Vi gör ett studiebesök vid det pågående bergtunnelarbetet som är ett av de allra största anläggningsprojekten ( efter Öresundsbron förstås). Det speciella med urberget på Hallandsåsen utgör de (för många överraskande) svaga partier som finns i vissa speciella zoner längs tunnelsträckningen.Ingenjörsgeologi - meny / Exkursion Bergkunskap FK- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202