Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Exkursion Bergkunskap och Bergmekanik FK


Hallandsåsen

Hallandsåsen är en av de 7-8 urbergshorstar som förekommer i Skåne. En horst utgör en större berggrundsribba som rört sig uppåt relativt omgivande berg.
Skanska bygger nu för Banverkets räkning en ca 9 km lång järnvägstunnel. Trots att detta anläggningsarbete inledes redan 1993 har endast ca 4 km av totalt 18 km utförts, (det handlar om två parallella tunnlar). Tunneln har vanligen ca 100 m i bergövertäckning och mestadels utgörs berget av ett ganska bra urberg, (ca 80 % är ganska bra berg - enligt Skanska mars 1996).
Det är emellertid sprickor, vittrat berg och krosszoner i anslutning till vissa zoner som så kraftigt har försenat tunnelarbetet. Det är framför allt, och geologiskt föga förvånande, den sk södra randzonen och norra randzonen som är/har varit svåra att forcera, bla annat fick tunnelborrnings-maskinen Hallbor tas ur drift redan efter några veckors användning.

Vi går igenom den allmänna geologin för Hallandsåsen; horst-tektoniken sprickorna och bergartsgångarna.Vi diskuterar kemisk vittring, lermineral och lervittring. Vi studerar åtkomliga skärningar i berget. Vi får en allmän orientering i tunneldrivningsteknik. Förhoppningsvis får vi se olika typer av bergförstärkning.

Berggrunden utanför norra påslaget 1993
Norra påslaget - tunnelmynningen 1993
Hallbor 1993
Vittrat berg - LTHs kärnborrningar i Södra Randzonen 1995


Ingenjörsgeologiska aspekter på Sveriges Berggrund - submenyIngenjörsgeologi - meny / Exkursion Bergkunskap FK- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 9601202