Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Exkursion Bergkunskap och Bergmekanik FK


Avslutning av Exkursionerna i Bergkunskap och Bergmekanik

Tänk på att du under exkursionerna har blivit furstligt försedd med bergskärningar så att man verkligen kan se materialfördelning och tektoniska strukturer i bergmassan. I ingenjörsgeolo- gens verksamhet är detta att beteckna som ytterst ovanligt.
Det är så här det oftast ser ut då man inleder en förundersökning inför exempelvis ett tunnelbygge.
I en normal svensk terräng är det bara här och var som mindre berghällar exponeras i markytan.
Då kan man bli så här glad över att kunna mäta in sprickriktningar med en kompass !

Ingenjörsgeologiska aspekter på Sveriges Berggrund - submenyIngenjörsgeologi - meny / Exkursion Bergkunskap FK- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202