Connys logga

Conny Svenssons ingenjörsgeologiska exkursion finns här till beskådande.

Välkommen att börja, att söka eller att läsa
de vanligaste frågorna om materialet

Delar av materialet är inte allmänt tillgängliga under delar av terminstiden av pedagogiska och tekniska skäl. Se de vanligaste frågorna om du vill ha tillgång till sidorna under dessa perioder.

Vi vill gärna att du meddelar eventuella fel, länkar som inte fungerar, stavfel eller vad du nu kan hitta till Conny.Svensson@tg.lth.se eller Peter.Jonsson@tg.lth.se. Andra synpunkter är naturligtvis också efterlängtade!

Copyright: Notera att inga bilder eller någon text får användas i några som
helst andra sammanhang utan uttryckligt tillstånd från oss.

uppdaterad 2012-07-06